کلینیک لیزر شاملی

نام فروشگاه:کلینیک لیزر شاملی

نوع خدمات:پزشکی

نوع فروش:حضوری

مدت فعالیت :هشت سال

زمینه فعالیت:لیزر موهای زائد

نام مدیریت:خانم شاملی

موقعیت:نام شهر شهرضا

شماره همراه:۰۹۰۵۵۹۱۰۶۶۹

تلفن فروشگاه:۰۹۰۵۵۹۱۰۶۶۹

آدرس سایت:www.jobsgooya.ir

آدرس تلگرام:
lasershahreza

Lasersohrabi@

آدرس اینستاگرام:
elaheh_m57

تخفیف برای مشتریان:۱۰درصد