عبارات تاکیدی برای رونق کسب و کار

 • در جهانی پر از نعمت و ثروت و فراوانی زندگی می‌کنم.
 • من سزاوار ثروت و فراوانی هستم.
 • هر کجا که هستم پول و ثروت را جذب می‌کنم.
 • برای دریافت نعمات و ثروت‌ها آماده‌ام.
 • ثروتمند شدن والاترین هدف من است زیرا با ثروتمند شدن به افراد زیادی کمک می‌کنم.
 • من ایده‌های فراوانی دارم که من را به ثروت و پول می‌رسانند.
 • هیچ کمبودی در جهان من نیست و روز به روز به نعمات آن افزوده می‌شود.
 • همه کائنات به یاری من می‌آیند تا به ثروت برسم.
 • من در آرامش کامل به سر می برم و غرق در ثروت و فراوانی ام.
 • رسیدن به پول و ثروت برای من بسیار آسان است.
 • خداوند از نعماتش به من می‌دهد و زندگی من غرق در شادی و آرامش است.
 • به خواست خداوند یکتا تمام اقدامات من برای رسیدن به ثروت نتیجه بخش است.
 • با ثروتمند شدنم دنیا را به مکان بهتری برای زندگی کردن تبدیل می‌کنم.
 • من بسیار خلاق هستم و ایدهای نویی که من را به ثروت می‌رساند را جذب می‌کنم.
 • در راه رسیدن به ثروت و موفقیت هیچ چیز جلودار من نیست.
 • من انسان ثروتمندی هستم.
 • در تک تک سلول‌های من ثروت و فراوانی جاریست.
 • در جهانی پر از نعمت و ثروت و فراوانی زندگی می‌کنم.
 • من سزاوار ثروت و فراوانی هستم.
 • هر کجا که هستم پول و ثروت را جذب می‌کنم.
 • برای دریافت نعمات و ثروت‌ها آماده‌ام.
 • ثروتمند شدن والاترین هدف من است زیرا با ثروتمند شدن به افراد زیادی کمک می‌کنم.
 • من ایده‌های فراوانی دارم که من را به ثروت و پول می‌رسانند.
 • هیچ کمبودی در جهان من نیست و روز به روز به نعمات آن افزوده می‌شود.
 • همه کائنات به یاری من می‌آیند تا به ثروت برسم.
 • من در آرامش کامل به سر می برم و غرق در ثروت و فراوانی ام.
 • رسیدن به پول و ثروت برای من بسیار آسان است.
 • خداوند از نعماتش به من می‌دهد و زندگی من غرق در شادی و آرامش است.
 • به خواست خداوند یکتا تمام اقدامات من برای رسیدن به ثروت نتیجه بخش است.
 • با ثروتمند شدنم دنیا را به مکان بهتری برای زندگی کردن تبدیل می‌کنم.
 • من بسیار خلاق هستم و ایدهای نویی که من را به ثروت می‌رساند را جذب می‌کنم.
 • در راه رسیدن به ثروت و موفقیت هیچ چیز جلودار من نیست.
 • من انسان ثروتمندی هستم.
 • در تک تک سلول‌های من ثروت و فراوانی جاریست.
منبع سایت آکادمی بازار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *