قارچ گانودرما

🍄چهار مولفه اصلی قارچ گانودرما🍄 ۱٫پلی ساکاریدها: 🔹#کاهش_کلسترول نامطلوب 🔹ازبین بردن #چربی 🔹#تقویت_سیستم_ایمنی 🔹#متوقف کردن رشد سلول های سرطانی ۲٫تری ترپن ها(مواد تلخ): 🔹#عملکرد_گوارشی 🔹ضد#پیری …