پانسیون و سوییت سجاد

✔پانسیون سجاد (استانبول) امنیت کامل، بهترین موقعیت شهری، ارزان.(بانوان و آقایان) واقع در میدان تکسیم خیابان تالیمهانه. ✔️شبی۲۵ لیر ماهانه ۶۵۰ لیر شماره تماس: امین: …