تغییر را از خودمان شروع کنیم

از خودمان شروع کنیم یاد گرفتیم همیشه اشتباهات را گردن دیگران بندازیم یاد گرفتیم خیلی زود قضاوت کنیم و به آدم ها خیلی راحت تهمت بزنیم، یادگرفتیم دروغ را بهتر از حرف راست بگیم و بشنویم یاد گرفتیم منفعت خودمان مقدم تر از اطرافیان باشه، یادگرفتیم به رفتار به حرفها و به جایگاه آدم های دورو ورمون حسادت کنیم، یاد گرفتیم حسرت پیشرفت دیگران را بخوریم و خودمون هیچ تلاشی

کمک کردن به مشتری

یک پسر تگزاسی برای پیدا کردن کار از خانه به راه افتاد و به یکی از فروشگاه ههای بزرگ در ایالت کالیفرنیا که همه چیز می فروشند رفت مدیر فروشگاه به او گفت در یک روز فرصت داری تا بطور آزمایشی کار کرده و در پایان روز با توجه به نتیجۀ کار در مورد استخدام تو تصمیم می گیریم درپایان اولین روز کاری مدیر به سراغ پسر رفت و ازاو