تکنیک های عملی کردن اهداف

*باید مالک هدف خود شویم و شخصاً آن را برگزینیم *برای اهداف خود ارزش قائل شویم *از صمیم قلب بخواهیم و تمایل داشته باشیم که به آن برسیم *از خود بپرسیم آیا توانایی ذهنی ، جسمی، و روحی کافی یرای دست یابی به اهداف خود دارم؟ *منابع کافی برای دسترسی به هدف خود را در اختیار داشته باشیم *عواملی که مانع رسیدن به هدف می شوند را حذف کنیم و

ارزش خود را بدانید

اکثر اوقات ما ارزش خودمان را در اینکه دیگران چگونه با ما رفتار می کنند یا چقدر در زندگی موفق بوده ایم یا اینکه چقدر زندگی بی نقصی داشته ایم ، می دانیم. مسأله اینجاست که تمام این موضوع ها می توانند تغییر کنند اگر شما ارزش خود را در اینکه دیگران چطور با شما رفتار می کنند،بدانید،اگر زمانی به شما آسیب بزنند یا شما را نا امید کنند،آنوقت شما

تغییر را از خودمان شروع کنیم

از خودمان شروع کنیم یاد گرفتیم همیشه اشتباهات را گردن دیگران بندازیم یاد گرفتیم خیلی زود قضاوت کنیم و به آدم ها خیلی راحت تهمت بزنیم، یادگرفتیم دروغ را بهتر از حرف راست بگیم و بشنویم یاد گرفتیم منفعت خودمان مقدم تر از اطرافیان باشه، یادگرفتیم به رفتار به حرفها و به جایگاه آدم های دورو ورمون حسادت کنیم، یاد گرفتیم حسرت پیشرفت دیگران را بخوریم و خودمون هیچ تلاشی

کمک کردن به مشتری

یک پسر تگزاسی برای پیدا کردن کار از خانه به راه افتاد و به یکی از فروشگاه ههای بزرگ در ایالت کالیفرنیا که همه چیز می فروشند رفت مدیر فروشگاه به او گفت در یک روز فرصت داری تا بطور آزمایشی کار کرده و در پایان روز با توجه به نتیجۀ کار در مورد استخدام تو تصمیم می گیریم درپایان اولین روز کاری مدیر به سراغ پسر رفت و ازاو