خدمات صوتی

خدمات گویندگی گویا
انجام سفارشات تیزر صوتی. مستند.پادکست .نریشن.کتاب صوتی.تلفن گویا و خدمات صوتی دیگر با همکاری گویندگان حرفه ای .

تلفن سفارش خدمات صوتی:
۰۹۱۳۵۴۹۵۶۱۱
تلگرام و واتس آپ:
۰۹۳۹۹۳۰۴۸۸۶

تعرفه خدمات گویندگی گویا
تعرفه گویندگی بر اساس تعداد صفحه محاسبه می شود و استاندارد صفحات ۴۰۰ کلمه می باشد

تیزر تبلیغاتی
قیمت:۲۰۰ هزار تومان
براساس هر صفحه

عنوان تبلیغاتی : نام شرکت .موسسه.کارخانه یا ارگان به همراه یک شعار تبلیغاتی
قیمت:۱۰۰هزار تومان
براساس دو خط نوشته

تلفن گویا
قیمت ۲۵۰ هزار تومان
براساس یک صفحه

نریشن مستند
قیمت :۱۰۰ هزار تومان
براساس هر صفحه

کتاب صوتی : حداقل ده صفحه
قیمت:۳۰ هزار تومان
براساس هر صفحه

دوبله فیلم
قیمت :۴۰۰ هزار تومان
بر اساس هر صفحه

نریشن زبان خارجی
قیمت:۳۰۰ هزار تومان
بر اساس هر صفحه

صداگذاری و میکس
قیمت :۱۰۰هرار تومان
براساس هر دقیقه

لیست گویندگان را در قسمت پایین می توانید مشاهده کنید و به نمونه کارها گوش دهید:

narration_gooya@