تبلیغات چه کارهایی را می تواند برای کسب و کار انجام دهد؟

تبلیغات چه کارهایی را می تواند برای کسب و کار انجام دهد؟

– مشتریان را بخاطر بسپارید. مشتریان آینده نگر را از مزایای محصول و خدمات تان آگاه کنید.
– هویت متمایز خود را تاسیس و حفظ کنید.
– اعتبار خود را بهبود ببخشید.
– مشتریان فعلی را به خرید بیش تر و استفاده ی بیش تر از خدمات  تان تشویق نمایید.
– مشتریان جدیدی را جذب کرده و برای مشتریان از دست رفته جایگزین کنید.
– کسب و کار خود را برای مشتریان، سرمایه گذاران و … ارتقا دهید.

تبلیغات چه کارهایی را نمی تواند برای کسب و کار انجام دهد؟

– ایجاد فوری یک پایگاه مشتری
– افزایش فروش سریع و فوری
– حل کردن جریان نقدینگی و مشکلات سود مالی
– جایگزین شدن با خدمات مشتری ضعیف و بی اثر
– فروش محصولات و خدمات غیرمفید و درخواست نشده