کارگاه چوب سبز استخدام می کند

🔷 كارگاه چوب سبز استخدام مى كند.
فوق ديپلم، كارشناس يا كارشناس ارشد در رشته هاى:
✅مكانيك با گرايش طراحى جامدات و ساخت و توليد
✅ طراحى صنعتى، مسلط به نرم افزار اتوكد و رويت
✅مديريت صنعتى
✅ مهندسى صنايع
✅حسابدارى

✅مهندسى معمارى، با تسلط به نرم افزار اتوكد و رويت

✅ديپلم در رشته هاى:
رياضى فيزيك، تجربى و يا هنرستان در هر رشته فنى
✅كاربر با تسلط بر كار با دستگاه هاى cnc ، مسلط به نرم افزار آرت كم و اتوكد
خواهران و برادران جوياى كار براى شركت در مصاحبه و آزمون، درخواست و يا رزومه خود را به آدرس تلگرامى و يا ايميل زير ارسال فرمايند.
نشانى:
خيابان امام خمينى، خيابان بسيج،
روبروى مسجد الرضا،
كوچه ١٢٧ چوب سبز،
انتهاى كوچه سمت راست،
كارگاه چوب سبز
۰۹۰۵۸۰۲۴۵۲۰ 📥
https://t.me/choobesabz_edari
Choobesabz@yahoo.com