واگذاری امتیاز آموزشگاه آرایشگری مردانه

امتیاز یک آموزشگاه آرایشگری مردانه زیر نظر سازمان فنی حرفه ای با کلیه وسایل موجود و شرایط کاری خوب و پر درآمد واگذار می گردد .
قابل جابه جایی در کل سطح استان کردستان
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید
۰۹۱۸۷۹۰۴۲۴۶