مشکل بزرگ در فروش

یکی از مشکلات بزرگ ما در فروش و تجارت ضعف در معرفی محصول و خدمات است ،در زمینه دکوراسیون تنوع محصول انتخاب نیرو و موارد مختلف هزینه های سنگین می کنیم ولی به مرحله اصلی یعنی تبلیغات و فروش که می رسیم می خواهیم نهایت صرفه جویی را کنیم و حتی عده ای تبلیغات را کاری بیهوده و بی تاثیر می دانند و به خاطر همین هست که در طول این فرایند با مشکل مواجه می شوند در صورتی که تعدادی زیادی بدون در نظر گرفتن موارد بالا بیشترین سرمایه خود را اختصاص به تبلیغات و فروش کردند و از کسب و کار خود  راضی هستند و هر روز پیشرفت می کنند .پس از امروز تبلیغات را جزئی از کسب و کار خود بدانیم و با انتخاب بهترین روش تبلیغاتی کسب و کار خود را رونق دهیم ….