دعوت به همکاری بیمه سامان

دعوت به همکاری بیمه سامان
شرکت بیمه سامان از افراد واجد شرایط برای کارشناسی و مدیریت فروش در شهر کرمان و شهرستان های تابعه دعوت به همکاری می نماید
*اعطای کد رسمی
*قرارداد رسمی
*مجوز تاسیس دفتر فروش
*آموزش وپشتیبانی حرفه ای
*******************
حداقل سن ۲۰ سال
حداقل مدرک دیپلم
*******************
متقاضیان جهت ثبت نام و گزینش عدد ۵ را به شماره ۰۹۳۰۶۷۵۸۶۵۴ پیامک نمایند