داروخانه دکتر جلیلیان مجهز به لابراتوار داروهای ترکیبی و ساختنی

داروخانه دکتر جلیلیان

مجهز به لابراتوار داروهای ترکیبی و ساختنی
عرضه کننده داروها و اقلام بهداشتی ایرانی و خارجی

برنامه های کانال داروخانه دکتر جلیلیان

❇️ شنبه های علمی 😊

هر شنبه یک مطلب کوتاه علمی پیرامون مسائل مختلفی که در مورد داروها یا بیماری ها مطرح است در کانال گذاشته میشه.📕📒📖

❇️ چهارشنبه ها و اعلام موجودی داروی کمیاب😊

هر چهارشنبه اگر دارویی مدتی کسری بازار بوده و دوباره شارژ شده به منظور دسترسی بهتر بیماران عزیز در کانال اعلام میشه

❇️ در طول هفته محصولات دارویی یا آرایشی بهداشتی یا تجهیزات پزشکی معرفی و اعلام موجودی میشه💊💉🌡🧪

سالم باشید 🌸

آدرس: زواره خیابان امام جنب درمانگاه قمربنی هاشم

https://zil.ink/dr_jalilian_pharmacy