تکنیک های عملی کردن اهداف

*باید مالک هدف خود شویم و شخصاً آن را برگزینیم
*برای اهداف خود ارزش قائل شویم
*از صمیم قلب بخواهیم و تمایل داشته باشیم که به آن برسیم
*از خود بپرسیم آیا توانایی ذهنی ، جسمی، و روحی کافی یرای دست یابی به اهداف خود دارم؟
*منابع کافی برای دسترسی به هدف خود را در اختیار داشته باشیم
*عواملی که مانع رسیدن به هدف می شوند را حذف کنیم و یا بر آنها غلبه کنیم
*هدف خود را دائماً مورد ارزیابی و برسی قرار دهیم و براساس شرایط موجود تغییرات لازم را اعمال کنیم
*اگر می خواهید در آمد خود را افزایش دهید دقیقاً بنویسید که چقدر درآمد می خواهید نوشتن درآمد بیشتر کافی نیست
*اهداف زیادی نداشته باشیم و براساس زندگی خود اولویت بندی کنید
*اهدافتان را بنویسید
*زمانی را برای رسیدن به هدف خود مشخص کنید
*فهرستی از کارهایی که می توانید برای هدفتان انجام دهید را تهیه کنید
*فهرستی از موانع و مشکلات تهیه کنید
*از دانش و مهارتهایی که برای رسیدن به هدفتان نیاز است لیستی تهیه کنید
*از کسانی که برای همکاری به آنها نیاز دارید فهرستی تهیه کنید
*از همه کار هایی که فکر می کنید به پیشرفتتان کمک می کند فهرستی تهیه کنید
*فهرست خود را اولویت بندی کنید
*بلافاصله برنامه خود را اجرا کنید
*پاسخگویی و مسئولیت یکی از قدرتمندترین انگیزه های حرکت است
*اهداف خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید ،وقتی فردی دیگر را در جریان اهداف خود بگذارید راه فراری ندارید و باید به سمت هدفتان حرکت کنید
*اهدافتان را بنویسید و جلوی چشمتان قرار دهید
*پیگیری مداوم هدفتان ، با این کار شما تشویق می شوید و ذهنتان را برای ادامه دادن آماده می کند
*همیشه سعی کنید به فواید حاصل از کار توجه داشته باشید و به این فکر کنید که چرا این هدف را انتخاب کردید
*یادآوری همیشگی فواید حاصل ازکار انگیزه شما را برای ادامه دادن افزایش می دهد
*تصویر سازی کنید و هدفتان را در ذهن اتان تجسم کنید
*از پیشرفت خود لذت ببرید
*طرز فکر خود را همه یا هیچ قرار ندهید
*به صورت دائم کار کنید و برای هدفتون وقت بگذارید تا به آن نزدیک تر شوید
*تبدیل کردن اهداف به عادات روزانه
*پیوند زدن عادت جدید با عادت های قبلی تان
*مشخص کردن جایزه و پاداش برای خود
*برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه
*تکرار کردن جملات تاکیدی مثبت درشبانه روز
*تابلو آرزوها یکی از قدرتمند ترین تکنیک های قانون جذب است
*خود آگاهی از عادت ها
*تغییر عادات منفی به مثبت
*عادات منفی خود را بنویسید
*دسته جمعی عادت های منفی را کنار بگذارید
*به خودتان امتیاز بدهید
*در حذف کردن عادات منفی رکورد بزنید و سعی کنید هر روز تعدادش را افزایش دهید
*تکرار دستور العمل ها
*داشتن مربی و مشاور
*برنامه ریزی از کلیدهای موفقیت به شمار می آید پس برای زمان حال و آینده برنامه ریزی داشته باشید
*مدیریت زمان با استفاده از اپلیکیشن ها
*خیلی خوب و قوی شروع کنید
*با ورزش کردن بر اضطراب و افسردگی غلبه کنید و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید
*در هر لحظه از زندگی  شکر گذار لحظه ها و داشته هایمان باشید
*نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشیم و خود را خوب و دانا و با ارزش بدانیم
*لیستی از صفات مثبت خود تهیه کنید و راه های تقویت آن را بیابید
*لیستی از افکار منفی تهیه کنید و سعی کنید بر ای هر فکر منفی یک فکر مثبت معادل بیابیم
*در گفتار روزانه از جملات مثبت استفاده کنیم
*افکار خود را متوجه خوبیها و جنبه های مثبت زندگی کنیم
*خوش بین باشیم
*هر روز که از خواب بر می خیزیم با نگاه کردن به منظره ای زیبا روز خود را با نشاط آغاز کنیم
*از افراد منفی نگر یا موقعیتهای ناخوشایند منفی دوری کنید
*به مشکلات به عنوان محرکی برای ارزیابی و توانایی های خود نگاه کنیم
*به لحظات و خاطرات زیبا و دوست داشتنی گذشته خود فکر کنیم و آنها را تکرار کنیم
*از تردید و دو دلی دوری کنیم و کارها را با جدیت دنبال کنیم
*به ندای منفی خود بی توجه باشیم و عکس آن را انجام بدهید
*به قدرت خداوند ایمان داشته باشیم و با خود تکرار کنیم که من لیاقت بهترین ها را دارم
*از میان اهداف هدفی را انتخاب کنیم که امید بیشتری به موفقیت آن داریم
*در توصیف احوال و زندگی خود از کلمات مثبت استفاده کنیم
*در تعریف از افراد خانواده یا دوستان از کلمات مثبت استفاده کنیم
*از چشم و هم چشمی و حسادت دوری کنیم
*هر گز شعار خواستن توانستن است را فراموش نکنیم
*قدر لحظات زندگی را بدانیم و آنها را بخوبی استفاده کنیم
*برای تغییر اوضاع و شرایط نامساعد اقدام کنیم
*از کمال گرایی دوری کنیم و از خود انتظار بیش از حد نداشته باشیم
*خود را از قید وبند های آزار دهنده رها ساخته و ساده زندگی کنیم
*از انزوا و گوشه گیری دوری کنیم
*هر وقت درگیر افکار منفی شدیم خودمان را سرگرم کاری کنیم
*تاخسته نشدیم به رختخواب نرویم
*هرگز خود را بدبخت و بچاره احساس نکنیم
*اعتماد به نفس خود را در هر شرایطی حس کنیم و به دیگران اجازه ندهیم تا آن را متزلزل کنند
*خندیدن را فراموش نکنیم
*والدین خود باشید تصمیم درست بگیرید و هر وقت از انجام کاری فراری شدید از کسی که قراره در آینده به آن تبدیل شوید فکر کنید
*در پایان هر روز فعالیت خود را برسی کنید و ببینید که طبق برنامه پیش رفتید یا نه به هدفتون نزدیک شدید یا نه
موفق باشید
کتاب تقویت انگیزشی
شهریار مرزبان