تدریس خصوصی دروس زیست شناسی و شیمی

تدریس خصوصی دروس زیست شناسی و شیمی
دوره دوم دبیرستان ((پایه دهم،یازدهم،دوازدهم))
با قیمت استثنایی
هرجلسه تدریس زیست شناسی فقط ۲۵ هزار تومان
هر جلسه تدریس شیمی فقط ۳۰ هزار تومان
پایه های دیگر((دوره اول دبیرستان و اول تا ششم))
خانم موسوی
شماره تماس:۰۹۰۲۸۰۶۰۴۸۷
پاسخگویی فقط از ساعت ۸ تا ۱۲شب
درصورت عدم پاسخ پیامک بزنید