اهدای تخمک

قابل توجه خانم های مطلقه و متاهل . اهدای تخمک کنید و مبلغ دو میلیون و پانصد تا سه میلیون و سیصد هزینه دریافت کنید . برای اطلاعات بیشتر مطالب داخل کانال را مطالعه کنید .
لینک کانال:
ehdayetokhmak1389@
ادمین : ehdayetohkmak@
شماره تماس:
۰۹۰۵۱۶۶۳۹۴۹