افراد جویای کار تماس بگیرند

کاریابی
:قابل توجه کلیه
خانمهای خانه دار
دانشجویان
افرادبیکار
شاغلین
وکلیه افرادی که دنبال کار وحقوق دوم هستند
شما میتوانید توسط این کار روزانه
مبلغ
#۱۰۰/۰۰۰
تا
#۵۰۰/۰۰۰
تومن کسب درامد داشته باشید
فرصتی استثنایی برای
ادمین کانالها
لطفا به افراد جویای کاراطلاع دهید
جهت اطلاع به تلگرام این شماره پیام دهید ۰۹۳۵۵۱۲۹۳۷۸
و یا این کد را شماره گیری کنید وبا ما درارتباط باشید
*۶۶۵۵*۱*۵۵۶۶۷۷۷#