اعطای وام خانگی

💰💰💰وام خانگی 💰💰💰
۴۰ میلیون تومان ماهی ۱ تومن
۲۰ میلیون تومان ماهی ۵۰۰ تومن
۱۰ میلیون تومان ماهی ۲۵۰ تومن
دفترچه اقساط؛تعهدنامه؛به صورت قرعه کشی
شماره تماس : ۰۹۹۱۹۵۲۵۸۸۹
شماره تلگرام:  ۰۹۰۵۸۲۹۰۵۰۶