ارزش خود را بدانید

اکثر اوقات ما ارزش خودمان را در اینکه دیگران چگونه با ما رفتار می کنند یا چقدر در زندگی موفق بوده ایم یا اینکه چقدر زندگی بی نقصی داشته ایم ، می دانیم.
مسأله اینجاست که تمام این موضوع ها می توانند تغییر کنند اگر شما ارزش خود را در اینکه دیگران چطور با شما رفتار می کنند،بدانید،اگر زمانی به شما آسیب بزنند یا شما را نا امید کنند،آنوقت شما احساس بی ارزش بودن می کنید.
اگر شما ارزش خود را از دستاوردهای خود بگیرید،مثلاً اینکه چقدر در آمد دارید؟چه ماشینی دارید؟یا چه اسم های مستعاری برای خود ساخته اید ؟آنوقت اگر مشکلی پیش بیاید و جایگاه قبلتان را از دست بدهید،مثلاً اگر کسب و کارتان شکست بخورد ، آنوقت شما نیز احساس بی ارزشی می کنید.
بعضی افراد به خاطر اینکه در زندگی شان اشتباهات مختلفی کرده اند احساس خوبی نسبت به خودشان ندارند،مثلاًدر موقعیتی قرار ندارند که انتظارش را داشتند و حالا در زندگی شان احساس نا امنی و حقارت می کنند
اینجور افراد ارزش خود را در عملکرد خود می دانند .
نکته مهمی که باید بدانید این است که شما باید ارزش خود را دراین بدانید که فرزند خداوند بلند مرتبه هستید خالق جهان هستی به شما زندگی بخشیده است.
اینکه دیگران چگونه با شما رفتار می کنند ارزش شما را تغییر نمی دهد.
اینکه در مورد شما چه می گویند یا با شما چه کاری می کنند مشخص نمی کند که شما چه کسی هستید.
اشتباهاتی که مرتکب شده اید از ارزش شما کم نمی کند ،آنها کارهایی هستند که صرفاً شما انجام دادید و نشان دهندۀ شخصیت شما نیست.
شما می توانید خانه بزرگتری بخرید یا ماشین بهتری داشته باشید ،اما این ها شما را ارزشمند نخواهد کرد.
این چیزها فقط میزان دارایی شما را افزایش می دهد ،نه میزان ارزش درونی شما را .
شما با داشتن یک آپارتمان کوچک بدون هیچ لقب هم ارزشمند بودید
یک موقعیت شغلی خوب ممکن است به شما اعتبار ببخشد اما تاثیری در میزان ارزشی شما ندارد .شما ممکن است یک مادر خانه دار باشیدکه در حاله بزرگ کردن بچه هایش هست.ممکن است اعتبار یک مدیر را نداشته باشید اما همان قدر ارزشمند باشید.
ارزش شما در اینکه چه می کنید ، چه درآمدی دارید یا چه کسانی را می شناسید نیست
این ها معیارهای ظاهری هستند که قابل تغییر می باشند .ارزش شما از خالق شما گرفته شده است .خداوند به شما زندگی بخشیده است و شما دی ان ای خدای بلند مرتبه را دارید .شما اشرف مخلوقات هستید .
اما دشمن تمام مدت تلاش می کند تا مارا بی ارزش جلوه دهد او عاشق این است که:
*شما اجازه دهید حرفی که دیگران در مورد شما می زنند به شما احساس حقارت بدهد
*یا اینکه زندگی خود را با زندگی دیگران مقایسه کنید
*یا مثلاً وقتی احساس خوبی نسبت به خودتان داشته باشید که به جایگاه آنها برسید.
*یا در همسایگی آنها زندگی کنید.
*یا عملکرد بی نقصی داشته باشید.
*یا حتما وقتی اعتیادتان را ترک کردید بعد احساس ارزشمندی کنید.
اما بدانید که انجام دادن هیچ کاری باعث نمی شود که شما ارزشمندتر شوید.
نه چیزی که بدست می آورید ، نه چیزی که بر آن غلبه می کنید ، شما همین الان هم ارزشمند هستید.
خداوند شما را اشرف مخلوقات آفریده است ، شما بی نظیر هستید .از شما فقط یکی در جهان موجود است .شما خاص هستید و خداوند شما را بی همتا آفریده است.
هیچوقت مثل شما در جایی وجود نخواهد داشت .
پس شانه هایتان را به عقب ببرید و با اعتماد به نفس حرکت کنید .چون شما خارق العاده آفریده شده اید.
جول اوستین
ارزش خود را بدانید