آگهی استخدام کارمند خانم

🖊به #کارمند خانم
ترجیحا مجرد
مسلط کامل به excel و word
جهت انبار
آمار ورود و خروج کالا
آمار تولیدات
محل کار شهرک صنعتی محمود آباد
همراه باسرویس
حقوق و مزایا طبق شرایط اداره کار
اضافه کار +بیمه
ارسال رزومه به تلگرام
🆔 @B0379
۰۹۹۰۴۲۸۰۳۷۹